Den gamle Rok
Oversat fra Engelsk af Dagmar Schrader.

I Skumringstimernes Skygge
er hvad én Gang leved` nær.
Men Mindet er dæk`t af Støvet,
og Støv har Glemslens Skær.
Men høres i Tusmørkestunden
en Sang om det der er svunden
er det Rokken der spinder i stuen
spinder Drømmen om Lykken en Gang,
om en Jomfru og Ungersvends Elskov,
den har Orglets vemodige Klang.
Lad kun min Længsels skønne Drømme svæve
om mig, jeg vil følge denne Kalden, thi jeg ved:
"Det er rokken, der spinder i Stuen,
spinder Drømmen om Lykken en Gang,
om en Jomfru og Ungersvends Elskov,
den har Orglets vemodige Klang."

Og Minder hvisker om Smøgen,
om en lille fattig Vraa,
hvor Drengen løb sorgløs og glad omkring
paa bare Fødder smaa.
Men flygter snart Barndommens Drømme
fra andre stærkere strømme
er det Rokken, der spinder i Stuen,
spinder Drømmen om Lykken en Gang,
om en Jomfru og Ungersvends Elskov,
den har Orglets vemodige Klang.
Lad kun min Længsels skønne Drømme svæve
om mig, jeg vil følge denne Kalden, thi jeg ved:
"Det er Rokken, der spinder i Stuen,
spinder Drømmen om Lykken en Gang,
om en Jomfru og Ungersvends Elskov,
den har Orglets vemodige Klang."

Retur til sange