Det var en Lørdag Aften
Folkevise

Det var en Lørdag Aften,
jeg sad og vented` dig.
du loved mig at komme vist,
men kom dog ej til mig.

Jeg lagde mig på Sengen
og græd saa bitterlig,
og hver en Gang, at Døren gik,
jeg troede, det var dig.

Jeg stod op Søndag Morgen
og flettede mit Haar.
Saa gik jeg mig til Kirke hen
og til den Kirkegaard.

Men du kom ej til Kirke,
og ej i Kirken ind.
For du har faaet en anden kær
og slaaet mig af Sind.

Jeg gik mig hjem så ene
hen ad den Kirkesti,
og hvert et spor paa Stien var,
der faldt min Taare i.

De røde Baand og skønne,
som du engang mig gav,
dem bærer jeg nu aldrig mer`,
jeg stunder til min Grav.

Hvor skal man plukke Roser,
hvor ingen Roser gror?
Hvor skal man finde Kærlighed,
hvor Kærlighed ej bor?

Jeg vilde Roser plukke,
jeg plukker ingen fler!
Jeg vilde finde Kærlighed,
hvor Kærlighed ej er.

Retur til sange