I en Sal på Hospitalet
Gl. Folkevise

I en Sal på Hospitalet,
hvor de hvide Senge staar,
:,: laa en lille brystsvag Pige
med et dejligt gyldent Haar. :,:

Alles Hjerter vandt den Lille,
som hun laa der mild og god
:,: bar sin Smerte uden Klage
med et barnligt Heltemod. :,:

Sidste Vinter, dengang Sneen
smelted` for den blide Vaar
:,: syntes ogsaa Haabets Straaler
dæmre i den Lilles Sind. :,:

Ømt hun hviskede til Lægen,
som ved hendes Seng nu stod:
:,: "Maa jeg komme hjem til Paaske?
Jeg skal være rigtig god!" :,:

Lægen svarede den Lille:
"Nej, mit Barn, det knapt jeg tror,
:,: men til Pinse kan det hænde
du kan komme hjem til Mor." :,:

Pinsen kom med grønne Skove,
blomsterklædt stod Mark og Eng.
:,: men endnu den lille Pige
laa der fængslet til sin Seng. :,:

Atter lyder Barnerøsten:
"Kære, gode Doktor tror
:,: De, jeg kommer hjem til Høsten
til min egen, lille Mor?":,:

Lægen svarer ej den Lille,
stryger hendes gyldne Haar,
:,: der er Taarer i hans Øjne,
da han vender sig og gaar.:,:

Uden Klage, uden Smerte,
just da Julens Højtid kom,
:,: brast det lille, syge Hjerte,
og den lille Seng stod tom. :,:

Nu i Himlens lyse Sale
vandrer hun blandt Engle smaa.
:,: Men i Jordens Skyggedale
mange lidende maa gaa. :,:

Retur til sange