Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne

Tekst og melodi frit behandlet efter en Folkevise af Olfert Jespersen

 

Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne,

de herligste Minder for mig trylles frem

ved Tanken om Dage saa lyse og skønne,

som kun de kan være i Barndommens Hjem.

 

Der lærte min Moder mig stedse at ære,

den Plet, hvor jeg Lyset for første Gang saa,

hvor Retsind og Mildhed var Barndommens Lære,

der lærte jeg alt, hvad jeg nu lever paa.

 

Hvorhen jeg nu færdes, jeg tænker tilbage

paa hjemmet, hvor Dagene lykkelig randt.

Ej noget kan lignes ved Barndommens Dage,

Kun Minderne lever, om Tiden der svandt.

 

Jeg elsker den Plet med det evige grønne,

de ældgamle Mure, de Vinduer smaa.

Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne,

men det kan I andre slet ikke forstaa.

 

Retur sange