Jeg vil bygge en Verden
Musik: Harry Jensen
Tekst: Knud Pfeiffer

Livet er vidunderligt, det troede vi en Gang,
men med Tiden lærte vi en ganske anden Sang,
vi er bare brikker i det store dumme Spil,
uden stor Betydning, men nu ved jeg hvad jeg vil.
Jeg vil bygge en Verden, men helt for mig selv,
hvis du vil, maa du godt komme med,
for maaske kan vi der finde Lykke og Held,
til at glemme al Verdens Fortræd.
Hvis vi tror paa hinanden og uden Jalousi
bare holde de Løfter vi svor,
kan vi bygge en Verden saa stor og saa rig
paa den gamle forhærdede Jord.

Livet blev jo skænket os en Gang i Kærlighed,
vi maa bygge vid`re der, hvor andre river ned,
du og jeg har staaet ikke langt fra Lykkens Top,
selv om vi blev skuffet, maa vi aldrig helt gi` op.
Vi må bygge en Verden, men en for os selv,
de der vil, de maa godt følge med,
for maaske kan vi der finde Lykke og Held,
til at glemme al Verdens Fortræd.
Hvis vi tror på hinanden og uden Jalousi
bare holder de Løfter vi svor,
kan vi bygge en Verden saa stor og saa rig
paa den gamle forhærdede Jord.

Selv om Stormen raser og en Masse Ting forgaar,
maa vi ikke glemme, at der kommer dog en Vaar,
den betyder Kærlighed og den vil bane Vej,
blot vi har hinanden, og vi lover hver for sig:
Jeg vil bygge en Verden, men helt for mig selv,
hvis du vil, maa du godt følge med,
for maaske kan vi der finde Lykke og Held,
til at glemme al Verdens Fortræd.
Hvis vi tror på hinanden og uden Jalousi
bare holder de Løfter vi svor,
kan vi bygge en Verden saa stor og saa rig
paa den gamle forhærdede Jord.

Retur til sange