Skolemesterens Sang

Tekst: A. Becke

Musik: N. P. Hillebranddt

 

Det gaar atter hjemad til den lille By,

hvor min Skole ligger lunt i Lindes Ly.

Det gaar atter bort fra Verdens Støj og Strid

hjem til Skolelivets stille Flid.

Det gaar atter bort fra Verdens Støj og Strid

hjem til Skolelivets stille Flid.

 

Dette Liv med al sin Byrde og Besvær

Er min lykke, jeg min Skole har saa kær;

men skal Maalet naaes, maa friske Kræfter til,

mon den rette Mand jeg finde vil?

Men skal Maalet naaes, maa friske Kræfter til,

mon den rette Mand jeg finde vil?

 

Vil i denne Mand en trofast Ven jeg faa,

som de kære Børns Tanke vil forstaa?

Vil han streng og kærlig lede dem paa Vej,

frem for alting elske dem som jeg?

Vil han streng og kærlig lede dem på Vej

frem for alting elske dem som jeg?

 

Retur til sange