Hovedside

Lidt om os selv

Økologi

Fuchsia

Zoneterapi

Jordstråling

Diverse

Julesiden

Husstandsmølle

Billedgalleri

Links

Gæstebog

 

Højt fra Træets grønne Top

Tekst: P. Faber

Musik: E. Hornemann

 

Højt fra Træets grønne Top

straaler Juleglansen;

Spillemand, spil lystigt op,

nu begynder Dansen.

Læg nu smukt din Haand i min,

ikke rør ved den Rosin,

først skal Træet vises,

siden skal det spises

 

Se, Børnlil, nu gaar det godt ,

I forstaar at trave,

lad den lille Sine blot

faa sin Julegave.

Løs kun selv det røde Baand,

hvor du ryster paa din Haand.

Naar  du strammer Garnet

kvæler du jo Barnet!

 

Peter har den Gren saa kær,

hvorpaa Trommen hænger;

hvergang han den kommer nær,

vil han ikke længer.

Hvad du ønsker skal du faa,

naar jeg blot tør stole paa,

at du ej vil tromme,

før min Sang er omme.

 

Anna hun har ingen ro,

før hun faar sin Pakke:

fire Alen Merino

til en Vinterfrakke.

Barn! Du bli´r mig alt for dyr,

men da du saa propert sy´r,

sparer vi det atter,

ikke sandt, min Datter?

 

Denne Fane ny og god

giver jeg til Hendrik;

du er stærk og du har Mod,

du skal være Fændrik.

Hvor han svinger Fanen kækt!

Børn! I skylde ham Respekt;

vid det er en ære;

Dannebrog at bære.

 

Træets allerbedste Zir

skal min William have;

paa det blanke Guldpapir

maa du gerne gnave.

Vær forsigtig og giv Agt,

indenfor er noget lagt,

som du ej maa kramme,

det er til din Amme.

 

O, hvor den er blød og rar,

sikken dejlig Hue,

den skal sikre Bedstefa´r

imod Frost og Snue;

Lotte hun kan være stolt,

tænk jer, hun har Garnet holdt,

det kan Hanne ikke,

hun kan bare strikke.

 

Børn! nu er jeg blevet træt

Og I faar ej mere,

Moder er i Køkkenet,

nu skal hun traktere.

Derfor faar hun denne Pung

Løft engang, hvor den er tung!

Julen varer længe,

koster mange Penge.

 

Udskriftvenlig version

Retur til Julesange

 

Webmaster: Susan Fast